U prostorijama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, 7. prosinca 2022. godine održana je edukacija djelatnika iz djelatnosti palijativne skrbi o primjeni subkutane infuzije i održavanja centralnih venskih katetera u kućnim uvjetima. Edukacija su održale Marinka Blatarić i Maja Cižmešija iz tvrtke Becton Dickinson. Uz prezentaciju teorijskog dijela i smjernica za rad, održana je i radionicu praktične primjene navedenih postupaka, kao i  upoznavanje sa dostupnom opremom bitnom za što kvalitetniji rad. Edukacija je bila vrlo uspješna, a usvojena znanja omogućit će kvalitetniji rad i bolju skrb prema palijativnim pacijentima.