Da je edukacija jedna dobra prevencija nastanka bolesti itekako su svjesni stanovnici Podravskih Sesveta koji su odlučili poslušati  patronažnu sestru Renatu Pintar na uvijek aktualnu temu “Visoki krvni tlak, kako ga prepoznati i živjeti s njim“.

Na predavanju je sudjelovalo 20-ak osoba, stanovnika Podravskih Sesveta i okolice te zdravstveni radnici koji surađuju na tom terenu. Na predavanju se je govorilo o opasnostima visokog krvnog tlaka, komplikacijama, kako ga prepoznati, o važnosti liječenja lijekovima i pridržavanja uputa, a poseban naglasak je bio na nefarmakološkom dijelu liječenja. Također su bili upoznati s trendovima i statistikama trenutnog stanja u Hrvatskoj, Europi te u svijetu.  Nakon predavanja, održana je i demonstracija pravilnog mjerenja krvnog tlaka dok se po završetku održala rasprava gdje se odgovaralo na pitanja.