Obavještavamo vas da će se od ponedjeljka 6.6.2022. uzimanje uzoraka za PCR testiranje na SARS-CoV-2 virus na uputnicu (HZZO) provoditi u Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije.

 

Informacije vezano za naručivanje pacijenata:

Lokacija: Zavod za javno zdravstvo, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 u Koprivnici, ulaz s bočne sjeverne strane zgrade u prizemlju.

Vrijeme: od ponedjeljka do subote u vremenu od 7,00 do 8,00 sati.

Za testiranje je potrebna prethodna najava elektronskim putem na testiranje.covid@zzjz-kkz.hr ili iznimno na telefon 048 655 120, od 8 do 15 sati.

Obavezno navesti sljedeće podatke o pacijentu:

– IME I PREZIME,

– DATUM ROĐENJA,

– MBO,

– BROJ TELEFONA PACIJENTA,

– IME I PREZIME LIJEČNIKA PZZ.