Kako bi predstavili mogućnosti zapošljavanja u 12 djelatnosti koje Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije ima u svojoj ingerenciji sudjelovali smo na Tjednu karijera Sveučilišta Sjever, jednom od najvećih i najznačajnijih događaja u regiji kada je riječ o povezivanju gospodarstva i društvene zajednice.

Sestrinstvo je važna sfera svake zdravstvene ustanove te pritom ne ispuštamo iz vida timski rad koji je posebno naglašen u našim ordinacijama, s obzirom da istu uvijek čine u timu liječnik i medicinska sestra ili tehničar.

Osim materijalnih uvjeta željeli smo predstaviti i one druge kvalitete koje nudimo, a koje su u ovom brzom načinu života važne mladim ljudima prilikom odabira svoje karijere, kao što je konstantno educiranje, mogućnost napredovanja, organizacija slobodnog vremena te pojedinačni pristup prema svakom zaposleniku.

Zajedno sa Općom bolnicom „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica sudjelovali smo na predstavljanju naših zdravstvenih ustanova sa područja Koprivničko-križevačke županije te se ovim putem zahvaljujemo Sveučilištu Sjever na organizaciji ovog važnog događaja kao i na upućenome pozivu.