Poštovani

Dostavljamo Vam pozive za predavanja trajne edukacije u Domu zdravlja koprivničko – križevačke županije, a prema planu HKMS-a za 2024 godinu:

S Poštovanjem