U sklopu programa prevencije karijesa u vrtićima i osnovnim školama kojega provodi Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, kroz inicijativu i sufinanciranje Grada Koprivnice, započela je edukacija naših najmlađih u COOR-u Podravskom suncu, a edukaciju su provodili Nikolina Kuzmić-Šelimber, dr. med. dent. i David Bijelić, dr. med. dent.

 

Kroz edukaciju potiče se interes i briga djece za vlastito oralno zdravlje te se razvija svijest o potrebi higijene usne šupljine već u ranom djetinjstvu. Djeci se je pravilno četkanje zuba demonstriralo na modelu zubala na kojem i djeca mogu vježbati. Djecu se putem navedenog programa potiče da shvate važnost pranja zubi i da prepoznaju važnost pravilne prehrane za zdravlje zubi. Podučava ih se na važnost redovitih preventivnih pregleda te se tako stvara pozitivan stav prema liječnicima dentalne medicine i otklanja strah djece od dolaska u stomatološku ordinaciju.

 

U daljnjem periodu provesti će se niz ovakvih edukacija te se do kraja godine planira educirati ukupno 360 djece.