U okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“, PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije pružala je stručnu pomoć Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije u pripremi dva projektna prijedloga koji su uspješno prijavljeni na ograničeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Centralno financiranje specijalizacija koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Ukupna vrijednost prijavljenih projekata iznosi 6.494.239,50 kuna.

Cilj projekata je osigurati specijalističko usavršavanje doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti iz djelatnosti pedijatrije, ginekologije, fizikalne medicine i obiteljske medicine u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije, čime će se osigurati otpornost zdravstvenog sustava na promjene okruženja te bolja pristupačnost i učinkovitost u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav suočava svakodnevno.

U okviru prijavljenih projekata omogućit će se specijalističko usavršavanje 5 zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite čime će se doprinijeti dostatnoj popunjenosti Mreže javne zdravstvene službe i većoj dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništvu Koprivničko-križevačke županije.

Projekt „UZ PORU PO POTPORU“ u okviru kojeg je pružena stručna pomoć u pripremi predmetnih projekata financira se temeljem Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora.

pora.com.hr (2022.)[online] “PRUŽENA STRUČNA POMOĆ U PRIPREMI 2 PROJEKTA ZA POZIV „CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA“ UKUPNE VRIJEDNOSTI 6,5 MILIJUNA KUNA” Dostupno na: https://pora.com.hr/2022/12/06/pruzena-strucna-pomoc-u-pripremi-2-projekta-za-poziv-centralno-financiranje-specijalizacija-ukupne-vrijednosti-65-milijuna-kuna/ [09.12.2022]