13.12.2021. Ponedjeljak               Sv. I. ŽABNO       10,00-13,00 sati

14.12.2021. Utorak                       ĐURĐEVAC         14,00-18,00 sati

15.12.2021. Srijeda                        KOPRIVNICA       14,00-18,00 sati

16.12.2021. Četvrtak                    N. PODRAVSKI   17,00-19,00 sati

17.12.2021. Petak                          KRIŽEVCI             14,00-18,00 sati

18.12.2021. Subota                       KOPRIVNICA       8,00-12,00 sati

 

Lokacije:

KOPRIVNICA: Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, Koprivnica

KRIŽEVCI: Dvorana Osnovne škole Lj. Modeca, Potočka 26, Križevci

ĐURĐEVAC: Dvorana Strukovne škole Đurđevac, Dr. I. Kranjčeva 5, Đurđevac

Sv. I. ŽABNO: Kino sala u Svetom Ivanu Žabno, Trg Karla Lukaša 1

NOVIGRAD PODRAVSKI: Dvorana Osnovne škole „Prof. Blaž Mađer“, Gajeva 17a, Novigrad Podravski