KOPRIVNICA
subota   15. 1., 22. 1.   i   29. 1. 2022.
   –   8,00 – 12,00 sati
srijeda   19. 1.  i  26. 1. 2022.
   –   14,00 – 18,00 sati
Srednja škola Koprivnica, Trg slobode 7, Koprivnica

KRIŽEVCI
petak   14. 1.,  21. 1.   i   28. 1. 2022.  
 –    14,00 – 18,00 sati
Dvorana Osnovne škole Lj. Modeca, Potočka 26, Križevci

ĐURĐEVAC
utorak   18. 1.   i   25. 1. 2022.    
–    14,00 – 18,00 sati
Dvorana Strukovne škole Đurđevac, Dr. I. Kranjčeva 5, Đurđevac

Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Služba za epidemiologiju

Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10, 48 000 Koprivnica

Tel: +385 48 655 120

Fax: +385 48 655 121

Mob: +385 98 5921 44

E-mail: epidemiologija.kc@zzjz-kkz.hr