Biti liječnik nije samo zanimanje, nego prije svega poziv. Biti liječnik znači profesionalnost, predanost, usredotočenost i odgovornost. Biti liječnik znači empatiju, entuzijazam, etičnost i ljudskost. Biti liječnik znači strpljenje, samoprijegor, disciplinu i mirnoću. Biti liječnik znači stalno učenje, usavršavanje, evaluiranje i napredovanje. Biti liječnik znači slušati, osjetiti, razumjeti i razgovarati. Biti liječnik znači vidjeti, čuti, prepoznati i odlučiti.

Obilježavanje Hrvatskog dana liječnika uvijek je prilika za prisjećanje na 1874. godinu, kada je skupina od dvadeset i jednog liječnika utemeljila liječničko društvo, tada osmu liječničku udrugu u Europi, sa željom da se unaprijedi medicinska struka.

Svim našim djelatnicima, specijalistima obiteljske medicine kao i drugim kolegama od srca čestitamo ovaj njihov dan te im se zahvaljujemo na svemu što čine za svoje pacijente, društvenu zajednicu i za posebne napore koje su uložili u svakodnevnoj borbi za zdravlje pojedinca ostajući “prvi i zadnji”.