U hotelu Trakošćan, u vremenskom razdoblju od 16. – 18. svibnja 2024. godine održan je međunarodni kongres “Multidisciplinarni pristup prevenciji i skrbi za djecu rane i predškolske dobi” gdje je glavni organizator kongresa bio Dom zdravlja Varaždinske županije, uz suorganizaciju Sveučilišta Sjever, Opće bolnice Varaždin i Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID.

Suradnici i partneri u organizaciji bili su Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku, Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, Dom zdravlja Krapinsko -Zagorske županije i Dom zdravlja Koprivničko – Križevačke županije.
Kongres je organiziran pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravstva, Varaždinske županije i općine Bednja.
Na kongresu su svoje sudjelovanje potvrdili brojni stručnjaci iz Hrvatske i inozemstva koji će u periodu 16.-18. svibnja 2024. izložiti najnovije znanstvene i stručne dosege u ranom prepoznavanju razvojnih i okolinskih rizika te prevenciji nepovoljnih razvojnih i zdravstvenih teškoća i bolesti.
Aktivno, stručno i organizacijski sudjelovali su djelatnici Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te time podržali nastojanja interdisciplinarnosti i multidisciplinarnosti različitih struka sa zajedničkim ciljem osiguravanja bolje i zdravije budućnosti naše djece.
Kongres je bio plodonosan, kvalitativan, edukativan te potakao međusobnu suradnju mnogih grana medicine otvorivši nove puteve komunikacije i povezanosti, ali i pozitivnih dojmova i novih saznanja; riječima Svete Majke Tereze koje nas vode u bolje sutra – “Samo ja ne mogu promijeniti svijet, ali mogu baciti kamenčić da stvorim mnogo valova.”