U petak i subotu, 7. i 8. lipnja na Sveučilištu Sjever u Varaždinu održan je Stručno znanstveni skup “Suvremeni pristupi u fizioterapiji”
na kojem su sudjelovale naše djelatnice: sestra Lorena Golubić kao sudionik i doktorica Nikolina Kuzmić Šelimber kao predavač. Doktorica je održala predavanje “Najčešće profesionalne bolesti doktora dentalne medicine te njihova prevencija” na kojem je ujedno i demonstrirala skup vježbi koje su osmišljene da se liječnik može razgibati u nekoliko minuta između pacijenata, a da spriječi nastanak profesionalnih bolesti koje zahvaćaju stomatologe. Na skupu su naše djelatnice također imale priliku uživo gledati prijenos operativnog zahvata ugradnje endoproteze koljena iz specijalne bolnice za ortopediju i traumatologiju Akromion iz Zagreba.