Portal najdoktor.com objavio je listu najboljih liječnika i stomatologa u Hrvatskoj prema glasovima pacijenata. Na popisu su i tri koprivnička imena te jedan liječnik iz Križevca. Prema ocjenama pacijenata najdoktori u 2023. godini su obiteljska liječnica Dragica Polančec-Fodor, koja je redovito na popisu najboljih liječnika. Također ortodont Ivor Dugalija i stomatologinja Nikolina Kuzmić-Šelimber koprivnički su liječnici koji su prema iskustvima pacijenta dobili visoke ocjene zbog svoje profesionalnosti, ali i odnosa prema pacijentima. Obiteljski liječnik Darko Kljajić iz Križevaca također je na popisu. Ovo je deseta godina objave popisa.

Podravski list (2023) Tri liječnika iz Koprivnice i jedan iz Križevaca proglašeni “najdoktorima” [internet] <dostupno na: https://podravski.hr/tri-lijecnika-iz-koprivnice-i-jedan-iz-krizevaca-proglaseni-najdoktorima/?fbclid=IwAR2Gk0L0LOV0uKv3KGGAdseyKs1uPMxLnzROyK_KFutwwcF1quwEIG9mikA> [05.12.2023]