Još uvijek nemate izabranog stomatologa…

Prilika da imate blistav osmijeh je nadomak ruke…

Upišite se nove doktorice stomatologije, Lucije Herceg, dr. med. dent. u Križevcima na adresi Trg sv. Florijana 12 u sklopu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije na sljedeći kontakt:

telefon: 048 712 998
e-mail:  lucija.herceg@dzkkz.hr
radno vrijeme : neparni datumi, prijepodnevna smjena  – 07:00 -14:30 (dnevni odmor od 10:30 do 11:00)
parni datumi, poslijepodnevna smjena – 13:30 – 21:00 (dnevni odmor  16:30 do 17:00)

Rezervirajte termin odmah jer zdrav zub zdravlje čuva…