Upozorenje na toplinske valove koji mogu
djelovati na zdravlje za iduća 4 dana.