Sukladno Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, početkom srpnja sa radom je započeo Mobilni palijativni tim  Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, a s ciljem pružanja specijalističke palijativne skrbi na području Koprivničko-križevačke županije.

Kako bi pacijent bio uključen u palijativnu skrb potrebna je preporuka liječnika obiteljske medicine (prijava za palijativnu skrb u prilogu) ili liječnika specijaliste (otpusno pismo) u kojoj uz osnovnu dijagnozu treba biti navedena šifra Z 51.5 – Palijativna skrb.

Prijava se upućuje koordinatoru za palijativnu skrb:

Marina Međimorec, magistra sestrinstva

Telefon: 279-466

Mobitel: 091/4661780

E mail: palijativa@dzkkz.hr

Radno vrijeme: 07:00 do 15:00, svaki radni dan, od ponedjeljka do petka.

Mobilni palijativni tim djeluje u Domu zdravlja Koprivničko-križevačke županije, na adresi Trg dr. T Bardeka 10, Koprivnica te kroz kućne posjete u domu bolesnika.

Postupci koje mobilni palijativni tim provodi su:

  • pruža specijalističku palijativnu skrb bolesnicima u njihovom domu,
  • sudjeluje u zbrinjavanju boli i drugih, kompleksnih simptoma uznapredovale bolesti,
  • pruža podršku članovima obitelji koji skrbe za bolesnika u samoj skrbi i žalovanju,
  • ima savjetodavnu ulogu liječnicima obiteljske medicine i medicinskim sestrama u patronažnoj službi i zdravstvenoj njezi u kući,
  • djeluje multidisciplinarno i interdisciplinarno s drugim službama u osiguravanju kontinuirane i kompletne palijativne skrbi
  • sudjeluje u preuzimanju bolesnika koji se otpušta iz bolnice na kućnu skrb u suradnji s bolničkom ustanovom, koordinatorom za palijativnu skrb i izabranim liječnikom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Mobilni palijativni tim specijalistička je služba, za rješavanje kompleksnih problema i poteškoća  u suradnji sa izabranim liječnikom obiteljske medicine, patronažnom službom i zdravstvenom njegom u kući te ne provodi postupke koji su u njihovom djelokrugu rada, kao što je skrb pokretnih kroničnih bolesnika ili izvid za zdravstvenu njegu u kući te postupci zdravstvene njege u kući(vađenje krvi, kupanje bolesnika, promjena katetera).